JOHANNES HONTERUS

JOHANNES HONTERUS

Johannes Honterus Johannes Honterus Daten Fakten

Johannes Honterus, născut Austen (n. 1498, Brasov – d. 23 ianuarie 1549, Brasov) a fost un învătat umanist sas, reformator religios al sasilor din Transilvania, fondatorul gimnaziului săsesc din Brasov, din curtea Bisericii Negre, actualul liceu Johannes Honterus. Numele de Honterus, pe care îl foloseste mai târziu, este forma latinizată derivată din “Honter”, denumirea săsească a cuvântului Holler sau Holunder (în traducere soc). Prin activitatea sa vastă si multilaterală, a dobândit încă din viată un meritat renume, ce a depăsit granitele tarii în care a trait.

Tatăl său, Georg Austen (ori Aust), maistru tăbăcar, poseda si o fermă, apartinea burgheziei înstărite din Brasov. Fiul său, Johannes, a primit o educatie solidă, probabil de la călugării dominicani. În anul 1520 se înscrie la universitatea din Viena sub numele de Johannes Aust, unde primeste deja în anul 1522 gradul de”Baccalaureus”, iar în anul 1525 titlul de “magister artium”, de data aceasta pe numele de Johannes Holler Coronensis (Kronstadt = Orasul Coroanei). În timpul asediului Vienei de către armatele Imperiului Otoman, în 1529, Honterus se refugiază la Regensburg, la istoricul Johannes Turmair-Aventinus. În acest timp purta deja numele de Johannes Hynter-Hunterus. În 1530, predă la Universitatea Iagellonă din Cracovia (Polonia), sub numele de Johannes Georgii de Corona, Artium Magister Viennesis. În acelasi an publică primele sale lucrări, o descriere a lumii si o gramatică latină. În următorii trei ani se află la Basel, centrul umanismului european din acel timp, în special prin persoana lui Erasmus din Rotterdam. În Basel învată gravura în lemn si se initiază în arta tipografiei. Aici tipăreste în 1532 cunoscuta reprezentare cartografică a Transilvaniei.

În 1533 Honterus se întoarce la Brasov, se căsătoreste în 1535, este ales în “Adunarea celor o sută”, iar în 1536 devine Consilier Comunal. În Brasov a înfiintat una din primele tipografii din Transilvania (începând cu 1529 a functionat o tipografie la Sibiu, concomitent cu tipografia lui Gaspar Heltai de la Cluj). Printre altele, Honterus tipăreste în 1543 cartea “Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland” (“Cărticica de reformă pentru Brasov si Tara Bârsei”) si “Apologia”, iar în 1547, “Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen” (“Regulamentul bisericilor tuturor germanilor din Transilvania”), care cuprindeau principalele teze ale reformei evanghelice a bisericii sasilor din Transilvania, de inspiratie luterană. În 1546 a fost înfiintată la Brasov, la insistentele lui Honterus, prima fabrică de hârtie din regiune, care va livra hârtie si în Tara Românească si Moldova. Johannes Honterus se interesează în mod deosebit de educatia tineretului. El reorganizează vechea scoală orăsenească de limbă germană din Brasov, ce data din 1388. În 1541, se construieste o nouă clădire pentru scoală, în locul unei mănăstiri, iar un an mai târziu, clădirea unei biblioteci proprii a scolii. În 1542, are loc, în cadrul scolii, prima reprezentatie teatrală din regiune. Honterus elaborează un regulament de functionare a scolii, “Constitutio Scholae Coronensis” (1543) si pune bazele unei organizatii a elevilor, “Coetus”, unde elevii aveau multă libertate de decizie si actiune, cu scopul dezvoltării si pregătirii lor pentru viata în societate. Gimnaziul umanist înfiintat de Honterus a jucat un rol deosebit în viata culturală a Transilvaniei si a rămas până în zilele noastre o institutie de prestigiu. Johannes Honterus moare la 23 ianuarie 1549 în Brasov si este înmormântat în Biserica Neagră.