ADMITERE LICEU

ADMITERE LICEU

ADMITERE 2023

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional

http://www.isjbrasov.ro/index.php/examene-concursuri/admitere

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE 2022

Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere 

a candidaților repartizați la Colegiul Național „Johannes Honterus”  în anul școlar 2022-2023

 15, 18 – 20 iulie 2022

1. Candidații repartizați, care au absolvit clasa a VIII-a la Colegiul Național „Johannes Honterus”, vor completa o Cerere inscriere cl a IX a_2022_2023 și o vor trimite doar online la adresa liceulhonterus@yahoo.com

 NU sunt necesare alte acte.

2. Candidații repartizați, care provin din alte școli, vor depune la secretariatul colegiului program: 15, 18 – 20 iulie 2022, orele 1100 – 1300  următoarele documente:

  • Cerere inscriere cl a IX a_2022_2023
  • certificatul de naștere – original și copie;
  • carte de identitate (dacă este cazul) – original și copie;
  • foaia matricolă pentru clasele V-VIII ;
  • adeverință cu notele de la Evaluarea Națională, media claselor V-VIII și media de admitere ;
  • fișa medicală .

 

3Candidaţii repartizați la alte unităţi şcolare își pot ridica dosarul în perioada 15, 18 – 20 iulie 2022, orele 900 – 1100

CANDIDAŢII care, în perioada menționată, NU depun/transmit cererea de înscriere, se consideră retrași, iar locurile respective sunt declarate libere.

http://admitere.edu.ro/

https://www.isjbrasov.ro/

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

http://www.isjbrasov.ro/index.php/examene-concursuri/admitere/4895-erata-la-brosura-de-admitere-in-clasa-a-ix-a-pentru-anul-scolar-2020-2021

 

Conform – CALENDARULUI ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2020-2021-

29 iunie 2020  – Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă germană –

 la adresa de email: renuntaregermana@liceulhonterusbrasov.ro

OMEN nr. 4948 din 27.08.2019_admitere_liceu_an scolar_2020-2021                    declaratie renuntare germana materna

_____________________________________________________________________________________________

http://www.isjbrasov.ro/index.php/examene-concursuri/admitere

https://www.edu.ro/admitere-liceu-si-inv-profesional

https://www.edu.ro/noul-calendar-privind-organizarea-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urarea-admiterii-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-liceal-de-stat-pentru