CLASA PREGĂTITOARE

CLASA PREGĂTITOARE

CLASA PREGĂTITOARE – an şcolar 2023-2024

Mesaj din partea Inspectoratului Școlar Brașov:
Intrucât numărul copiilor înscriși la CLASA PREGĂTITOARE  nu depășește numărul locurilor din planul de școlarizare, nu se mai susține proba “Interviu prin joc”.

!!!   Înscrierile se fac până în data de 18.05.2023 – ora 14.00

Părintele care dorește să participe la “Interviul prin joc” alături de propriul copil, conform art. 10.5 din procedură, va depune la secretariatul unității o cerere motivată.

INFORMATII INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2023_2024
ANEXA Nr 3_declaratie pe proprie raspundere
 adeverinta-si-aviz-epidemiologic-inscriere-in-colectivitate

În conformitate cu art.10, al.5, din metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, anexa nr. 1 a OM nr.3445/17.03.2022, criteriul specific de departajare pentru admiterea în clasa pregătitoare, la Colegiul Național „Johannes Honterus” Brașov, este cunoașterea limbii germane. Acesta, în conformitate cu art.3, al.4, prin excepție este aplicat înaintea criteriilor generale de departajare.

În acest an „Interviul prin joc” se va organiza de către ISJ Brașov, după Procedura operațională a ISJ Brașov, nr.7097/05.08.2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării cunoștințelor de limbă germană în vederea înscrierii la clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024.

https://www.isjbrasov.ro/images/Inscriere_inv_primar/2023/Procedura_operationala_revizuita_21.04.2023_MS_si_Anexe.pdf

http://www.isjbrasov.ro/index.php/departamente/inspectori/limba-germana/5929-procedura-evaluare-cunos-tint-e-limba-germana-cp-2023

http://www.isjbrasov.ro/index.php/inscrieri/inscriere-inv-primar

https://www.edu.ro/invatamant-primar

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Vineri, 28 Aprilie 2023, orele 1300 – 1600

Planul de școlarizare propus pentru anul scolar 2023 – 2024: 4 clase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura Interviu prin joc 2023:

http://www.isjbrasov.ro/index.php/departamente/inspectori/limba-germana/5929-procedura-evaluare-cunos-tint-e-limba-germana-cp-2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar