ANUNȚURI

ANUNȚURI

ANUNȚ

În data de 31.10.2022 la ora 13.00 Colegiul  Național ,,Johannes Honterus „ Brașov organizează concursul de ocupare a posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate –  an școlar 2022-2023 – conform  Art.104, alin .(2) și  alin (4) din Metodologia cadru nr 5578/2021 privind mobilitatea personalului didactic  din invățământul preuniversitar, pentru urmatoarele catedre:

– matematică – 16 ore

– educație fizică și sport  – 36 de ore

– geografie – 10 ore

– învățător limba germană – 1 catedră

 

Calendar:

24-27.10.2022      – înscrierea candidaților

31.10.2022             – 800 – 1300 – inspecția specială

                                 – Ora 1400 – proba scrisă (intrarea în sala până la 1330)

01.11.2022             – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor (până la ora 1500)

02.11.2022             – afișarea rezultatelor finale (după contestații)

ORDIN nr 5578 2021 Metodologie mobilitate personal

http://www.isjbrasov.ro/index.php/departamente/managementul-resurselor-umane

_____________________________________________________________________________________________

CRITERII ACORDARE BURSE AN ȘCOLAR 2022-2023  (12.09.2022)

burse an scolar 2022_2023

OME-5379_07.09.2022_burse

Model-cerere-bursa

_____________________________________________________________________________________________

DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI ȘCOLAR 2022-2023

-va avea loc

LUNI, 05.09.2022, ora 9.00, pe ARENA SPORTIVĂ A COLEGIULUI NAȚIONAL „JOHANNES HONTERUS”.

Slujba ecumenică de început de an școlar se va ține în BISERICA NEAGRĂ astfel:

ora 10.00 – clasele primare

ora 10.30 – gimnaziu – liceu

DIRIGINTI-2022_2023 (1)

ELEVI PREGATITOARE 2022- 2023

CLASA a IX-a 2022-2023   aici

  1. Repartizarea pe clase sa realizat respectând ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și împărțirea judicioasă fete-băieți.
  2. Se admit schimburi între clase: (real-real/uman-uman; fată-fată/băiat-băiat). Cererile se depun – doar în pereche – în perioada 29.08-02.09.2022

 

________________________________________________________________________________________________________________

În atenția candidaților la etapa de pretransfer

În conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru privind mobilitatea personală didactică de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr.5578/10.11.2021 ( https://www.edu.ro/sites/default/files /fisiere%20articole/Metodologie_cadru_mobilitate%202022_2023.pdf ), candidații înscriși la pretransfer vor susține ca și condiție specifică – inspecția specială la clasă

________________________________________________________________________

Honterus Ski Pokal

Concursul de Ski “Honterus Pokal” organizat de Colegiul Național “J. Honterus” în parteneriat cu Asociația Prohonterus

 va avea loc vineri, 25 martie 2022, în Poiana Brașov, deschis cu ora 10.00, pe Pârtia Drumul Roșu.

Înscrierile se fac la profesorii de sport (de la care se ridică ți fișele de apărare) până la miercuri 23 martie 2022, ora 14.00.

Fișa de a face, cu semnătura părinților, este obligatorie !!!

Se vor putea apărea la cupă elevii claselor 5-12 pe categorii fete și băieți în următoarea grupă:
Grupa I – Clasele 5-6
Grupa II – Clasele 7-8
Grupa III – Clasele 9-12
________________________________________________________________________________________________________________