SIMULARE EXAMENE NATIONALE

SIMULARE EXAMENE NATIONALE

SIMULARE EN și BACALAUREAT 2021-2022

Ora de începere a probelor este 900.

Probele au durata de 3 ore pentru clasele a XII-a și de 2 ore pentru clasele a VIII-a .

Accesul elevilor în sălile de concurs se face în intervalul 800 – 830.

Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate.

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen.

https://www.edu.ro/simulare_2022_ghid_informativ

https://www.isjbrasov.ro/index.php/examene-concursuri/simularile-examenelor-nationale

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SIMULARE EN și BACALAUREAT 2020

http://www.isjbrasov.ro/index.php/examene-concursuri/simularile-examenelor-nationale

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

MARTIE 2019
http://www.isjbrasov.ro/index.php/examene-concursuri/simularile-examenelor-nationale

_______________________________________________________________________________________________________________________________________