CORIGENȚE/TRANSFERURI

CORIGENȚE/TRANSFERURI

Transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023

În conformitate cu hotărârea CA, nr. 112 din 09.06.2022, avându-se în vedere că în anul școlar 2022-2023 clasele liceale vor funcționa cu numărul maxim de elevi prevăzut de normele legale în vigoare,  în această sesiune de transferuri nu există locuri vacante pentru elevi din afara unității școlare.

Pot fi admise doar solicitări de schimbare a profilului în interiorul Colegiului Național ”Johannes Honterus” Brașov (Real/ Științele naturii  – Uman/Filologie, respectiv Uman/Filologie – Real/Științele naturii), cu condița promovării examenului de diferență.

Anunt- Locuri concurs transferuri – doar pentru elevii din cadrul CNJ Honterus (uman-real, real-uman) – 2022-2023

Programarea examenelor de diferență sesiunea august 2022

Procedura de transfer Colegul Național„ J.Honterus„

Programe examene diferențe:

matematica

informatica 9

informatica 10

istorie

latina

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Transferul elevilor pentru anul școlar 2021-2022

ANUNȚ (actualizat 24.08.2021)
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENELE DE DIFERENȚĂ -sesiunea septembrie 2021
Nota la examenul de diferență se calculează după cum urmează:
– pentru profilul Real, specializarea Științe ale Naturii, pentru cei care susțin probele scrise la matematică și informatică nota examenului de diferență este media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă la matematică respectiv  informatică și media anuală la limba germană maternă obținută în anul școlar trecut, 2020-2021.
– pentru profilul Real, specializarea Științe ale Naturii, pentru candidații care nu schimbă profilul nota o reprezintă media aritmetică a mediilor anuale obținute la matematică, respectiv informatică din anul școlar trecut 2020-2021 și nota obținută la examenul de diferență susținut la limba germană maternă.
– pentru profilul Uman, specializarea Filologie nota examenului de diferență va fi media aritmetică a notelor obținute la probele scrise la limba engleză, limba franceză și limba latină și media anuală la limba germană maternă obținută în anul școlar trecut, 2020-2021.
Pentru candidații care în anul școlar trecut 2020-2021 nu au studiat limba maternă germană  susținerea probei scrise de limbă germană maternă și promovarea acesteia este obligatorie.
Termenul de depunere a cererilor este vineri, 27 august 2021,  ora 15.

Locuri libere an școlar 2021-2022:

  • clasa a X-a real = 1 loc
  • clasa a X-a uman = 1 loc
_____________________________________________________________________________________________________
Nota corigente 2021

___________________________________________________________________________________________

Programe examene diferențe: programele în vigoare http://www4.edu.ro/index.php/articles/curriculum/c556/?startnum=201

______________________________________________________________________________________________________________

În conformitate cu Art.155 alin (3) și (4) din ROFUIP – transferurile intersemestriale NU se pot efectua.
Extras ROFUIP