ACASA

ACASA
 

În urma consultării noii viziuni a proiectului„ Educația ne unește” și a dezbaterii ideilor,  consiliul profesoral a ajuns la urmatoarele concluzii:

Plusuri:

Bacalaureat diferențiat

Existența unui consilier de carieră

Evaluare standardizată

Flexibilizarea raportului trunchi comun – CDȘ

Reducerea numărului de ore din planul cadru

Lider educațional fără obligația de a preda

Limite:

Limitarea admiterii la diferite facultăți

Lipsa bazei materiale

Limbi străine introduse doar din clasa a III-a

Lipsa grădinițelor

Sugestii:

Informații insuficiente pentru a explica modul de implementare a flexibilizarii curriculare si orelor remediale