CORIGENȚE/TRANSFERURI

CORIGENȚE/TRANSFERURI

ANUNȚ
TRANSFERURI – pentru anul şcolar 2018-2019
Ca urmare a analizei efectuate în cadrul consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile ROF și ROI 2017-2018,
s-au constatat următoarele:
clasa a X-a REAL/ŞTIINŢE ALE NATURII – 2 locuri libere
clasa a X-a UMAN/FILOLOGIE – 2 locuri libere
clasa a XI-a REAL/ŞTIINŢE ALE NATURII – 0 locuri libere
clasa a XI-a UMAN/FILOLOGIE – 0 locuri libere

  1. Pentru clasa a X-a planificarea examenelor de diferență va fi afișată pe site-ul liceului.
  2. Pentru celelalte clase examenele de diferență în vederea transferării de la un profil la altul sau de la o unitate de învățământ la alta se vor organiza numai dacă, pe durata vacanței, se vor elibera locuri prin transferul actualilor elevi la o altă instituție de învățământ.
  3. Eventuale modificări şi alte informaţii vor fi afișate la avizier şi pe site-ul unității școlare în timp util.